Pregnant_woman2

Välkommen till DANA-studien!

Det här är DANA!

DANA är en studie som syftar att undersöka Internetbehandling för depression under graviditeten. För att medverka i studien måste du vara folkbokförd och vistas i Sverige.

Depression?

Mer än var tionde person lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leda till ett stort lidande både för den gravida personen och dennes nä [...]

IKBT

Vid Internetpsykiatrin i Stockholm utförs varje år hundratals KBT-behandlingar via internet (IKBT) för en rad olika problem. DANA-studiens 10 veckor långa IKBT-program för gravida med depression [...]