Pregnant_woman2

DANA studien – Internetbehandling för gravida med depression

Kort om DANA-studien

DANA är en studie som syftar att undersöka internetbehandling för depression under graviditeten. Du som är gravid och känner dig deprimerad är välkommen att delta i denna studie.

Depression?

Mer än var tionde person lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leda till ett stort lidande både för den gravida personen och dennes nä [...]

IKBT

Vid Internetpsykiatrin i Stockholm utförs varje år hundratals KBT-behandlingar via internet (IKBT) för en rad olika problem. DANA-studiens 10 veckor långa IKBT-program för gravida med depression [...]