Pregnant_woman2

Välkommen till DANA-studien!

Det här är DANA!

DANA är en studie som syftar att undersöka Internetbehandling för depression under graviditeten. För att medverka i studien måste du vara folkbokförd och vistas i Sverige.

Anmälan till studien är nu stängd.

Anmälan till studien är nu stängd. I höst kommer vi öppna anmälningen igen.

Känner du dig nedstämd eller deprimerad?

Är du gravid i vecka 8-29? Är du 18 år eller äldre? Då kanske du är intresserad att medverka i vår studie. Studien kommer öppna under februari 2021, men redan nu kan du föranmäla ditt intresse för studien så kontaktar vi dig direkt när du kan genomföra hela anmälan till studien.

Depression?

Mer än var tionde person lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leda till ett stort lidande både för den gravida personen och dennes närstående. Lidandet upptäcks inte alltid då många skäms för den. Depression under graviditet behandlas idag med psykologisk behandling och antidepressiva. Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger bra effekt men tillgången är begränsad.

IKBT

Vid Internetpsykiatrin i Stockholm utförs varje år hundratals KBT-behandlingar via internet (IKBT) för en rad olika problem. DANA-studiens 10 veckor långa IKBT-program för gravida med depression ges inom ramarna för Internetpsykiatrienhetens ordinarie verksamhet men erbjuds endast inom DANA. Behandlingen bör inte ses som en ersättning av utan ett komplement till pågående vård vid MVC, vårdcentral eller specialistmödravården. Studien utvärderar förutom IKBT-programmet även betydelsen av hur bedömningen innan behandling genomförs.