Depression & Graviditet

Depression och graviditet

Vad är depression?

Att känna sig ledsen och nedstämd händer alla ibland. Det är inget konstigt eller ovanligt eftersom det är vanliga reaktioner som vi människor upplever. Vi beskriver det som att när nedstämdheten präglar din vardag ständigt, och det blir ett hinder för dig att göra även små saker i vardagen blir det ett lidande. Om du upplever dessa reaktioner under mer än två veckor i rad och när du känner att du har tappat lusten för det som brukade vara roligt kan du ha drabbats av en depression.

Klassiska symptom på depression är:

  • Nedstämdhet. 
  • Känsla av hopplöshet.
  • Minskad initiativförmåga.
  • Koncentrationssvårigheter.
  • Orkeslöshet.
  • Ångest, oro, irritation eller ilska.
  • Svårigheter att sova.
  • Tankar på att skada dig själv.

Kanske har du hittat fram till DANA-studien för att du svarat på en enkät, EPDS, som går igenom just dessa problem.

Vill du läsa mer om depression klicka här

Graviditet

Vad händer i kroppen?

Att vara gravid är en period i livet som innebär mycket känslor och många förändringar.  

Under graviditeten förändras kroppen väldigt mycket. Dessa förändringar kan exempelvis vara Illamående, Foglossning, Halsbränna, Trötthet och många fler. De påverkar kroppen och du kan ofta uppleva förändringarna som påfrestande.  

Vad händer i hjärnan?

När du är gravid påverkas även hjärnan. Du kanske har hört talas om begreppet “gravidhjärna”. Det är en beskrivning för att hjärnan påverkas och förändras av att vara gravid. De förändringar som sker kan påverka Minnet, Stresskänslighet, Känslor och Humör med flera.  

Med ovannämnda förändringar och den påverkan som en graviditet har på individen, kan graviditeten upplevas präglad av positiva känslor men även negativa känslor.

Depression och graviditet

Vissa förändringar av psykiska upplevelser och funktion är en normal del av den stora livsomställningen som man under sin graviditet är med om. Alla går igenom det, och det behöver inte innebära att det krävs behandling.  

Men vissa förändringar i måendet som sker kan också vara tecken på depression och tillhör då inte vanliga graviditetsrelaterade symtom. Det händer relativt ofta att ett flertal symptom på depression viftas bort som “en del av att vara gravid”. Det är också vanligt att fastna i tankar om att det är ens eget fel att man mår dåligt, att man inte borde må dåligt och att man därför inte förtjänar att få hjälp för det.  

Det är mycket vanligt med depression under graviditeten. Mer än var tionde gravid lider av depression. Tillståndet upptäcks inte alltid och kan leda till allvarligt lidande för den gravida och barnet, vilket är synd eftersom det finns bra behandling att erbjuda. Tillståndet är ofta skambelagt och leder därför till att många lider i tystnad.  Det vill vi ändra på. Om du är gravid och misstänker att du kanske är nedstämd kan du anmäla dig till DANA-studien för möjlighet till en fördjupad bedömning av vårdpersonal och eventuell behandling. Länk till anmälan hittar du på vår startsida.

Om du har tankar om att göra dig själv illa eller om du mår så dåligt att du känner att du inte orkar mer är det viktigt att du får träffa en vårdgivare så snart som möjligt. Kontakta din psykiatriska öppenvårdsmottagning eller akutmottagning. Du kan kontakta 1177 för att få mer information om var du kan söka vård.

Uppdaterad av:

josefinabrinkenius 2022-09-09