Försäkring & kostnader

Försäkring och kostnader

Försäkring, ersättning och patientavgifter

Sedvanlig patientförsäkring gäller. Det utgår ingen ersättning för deltagandet i studien. DANA-studien genomförs i reguljär vård i Region Stockholm. Därför betalar du enligt rådande patienttaxa 275 kronor för varje behandlarkontakt. Utöver internetbehandlingen tillkommer ordinarie patientavgift för det inledande bedömningsbesöket. Avgiften är samma oberoende om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det utgår ingen ersättning för deltagandet i studien.

Högkostnadsskydd gäller. Det innebär att man under ett år betalar sammanlagt högst 1 400 kronor. När man kommit upp i det beloppet behöver man inte betala något under ett års tid från det första vårdbesöket. Högkostnadsskyddet gäller också när du söker vård i en annan region än där du bor. https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/hogkostnadsskydd-for-oppenvard/

Har du redan frikort registrerar vi ditt frikortsnummer. Du kan lämna uppgifter i behandlingsplattformen eller så kan du meddela oss via vår studietelefon: 08-123 849 10.

Högkostnadsskydd och frikort hanteras elektroniskt i Region Stockholm. Du kan själv logga in på 1177 Vårdguiden för att se ditt saldo. https://web.internetpsykiatri.se/om-oss/avgifter/hogkostnadsskydd/

Vissa regioner är anslutna till samma elektroniska frikortssystem, dock inte alla. 

Om din region inte är ansluten till e-frikortsystemet behöver du ta med alla kvitton (om du betalar med internetbank så skriv ut kvitton på att du betalat) och uppsök kassan på valfri vårdmottagning, exempelvis en vårdcentral. Skulle du först behöva en sammanställning av dina betalda fakturor kan du beställa en från patientavgiftsenheten. Telefonnumret dit är 08-123 360 30. Ring studietelefon 08-123 849 10 och meddela att du har frikort (uppge frikortsnummer) för att undvika vidare fakturering om du inte redan lämnat information i behandlingsplattformen.

Vid frågor rörande fakturor, till exempel om du har fått fakturor som du inte ska betala (till exempel efter en avbruten behandling), ring till vår studietelefon: 08-123 849 10.


Uppdaterad av:

dana 2024-01-10