Om behandlingen

Om behandlingen

Behandlingen vi använder i DANA bygger på KBT-metoder och har anpassats för gravida som lider av depression. Den har i en tidigare studie visat goda effekter och hög patientnöjdhet.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Internetförmedlad Kognitiv beteendeterapi (IKBT)

Depression under graviditet kan behandlas med god effekt med KBT. Behandlingsmetoden KBT går ut på att patienten själv är engagerad och aktiv i sin behandling och sitt förändringsarbete. Syftet är att pröva nya sätt att agera och få nya perspektiv för att kunna bryta negativa mönster i vardagen eller hitta nya sätt att må bättre. Det går även ut på att fundera över sina mål och värderingar, som tillsammans med stödet från behandlaren kan göra det lättare att genomföra förändringar.  

IKBT är en behandlingsmetod som utgår från samma principer som KBT. Många studier har visat att KBT som förmedlas över internet har lika god effekt som behandling på mottagning. Du arbetar aktivt och engagerat med att prova nya förhållningssätt och sätt att hantera dina problem, i linje med dina värderingar. Skillnaden är att du i IKBT jobbar mer på egen hand med att lära dig om behandlingens innehåll och fundera på hur du ska genomföra de olika metoder som ingår i den, med regelbunden vägledning från din behandlare. Själva genomförandet av behandlingen, det som ofta leder till att du kan börja må bättre, görs sedan precis som i vanlig KBT i din egen vardag, inte när du jobbar med behandlingen på internet eller har kontakt med din behandlare för att stämma av hur det går och få stöd. 

IKBT i DANA

Behandlingen är utformad i tio olika moduler (eller avsnitt) på internetpsykiatrins plattform. Varje modul består av text att läsa, innehåller övningar och avslutas med en hemuppgift. Sju av modulerna har en bestämd ordning medan tre av dem (Extramodul om Relationer, Extramodul om Sömn och Extramodul om Oro och ångest) genomförs i den ordning som du och din behandlare kommer överens om utifrån vad som känns mest aktuellt för dig.

Under behandlingen har du regelbundet kontakt med din KBT-kunniga behandlare. Du har samma behandlare som både ger dig återkoppling och stöd när du varje vecka skickar en beskrivning av hur behandlingen går för dig. Du kan dessutom kontakta din behandlare vid behov, för att fråga saker eller få ytterligare stöd och hjälp. 

Behandlingsprogrammets olika moduler

Hur länge pågår behandlingen?

Behandlingen pågår under 10 veckor.

Vad innebär det att behandlingen är på internet?

Behandlingen sker digitalt på vår plattform. I plattformen kommunicerar du med din behandlare via textmeddelanden och hemuppgifter. Du har alltså regelbunden kontakt med din behandlare och även möjlighet att skicka iväg meddelanden när du känner att du är i behov av ytterligare stöttning. Upplever du motgångar och svårigheter med behandlingsmaterialet kan du skicka iväg ett meddelande till din behandlare så jobbar ni gemensamt för att hitta lösningar och öka din motivation.

Att behandlingen bedrivs över internet ger möjlighet till flexibilitet, du kan bo var som helst i Sverige och ta del av denna behandling. Och du kan välja att arbeta med materialet och uppgifterna när det passar dig. De viktigaste delarna av behandlingen, att du aktivt provar nya sätt att ta dig an dina problem, är desamma oavsett om du genomför KBT via internet eller på annat sätt.

Hur anmäler jag mig? 

Anmälan till studien är nu öppen. Länken till anmälan finns att hitta på välkomstsidan.

Kostar det något att delta i studien?

Du betalar sedvanlig patientavgift för dina besök och behandlingen täcks av högkostnadsskydd. Vill du läsa mer om avgifter och kostnader hittar du mer information i avsnitt ”Försäkring och kostnader” eller klicka här.

Andras upplevelser av behandlingen

Många av patienterna som deltagit i DANA-studiens IKBT-behandling beskriver efter behandlingen att de är väldigt nöjda med sin behandlarkontakt, de uppger att den känts personlig och varit hjälpsam. En del beskriver att de innan behandlingen känt en oro för att kontakt över textmeddelande på internet inte ska ”kännas tillräckligt” men att de sedan fått uppleva att de utvecklat ett starkt band till sin behandlare.

Många uttrycker också tacksamhet för hur flexibel behandlingen är. Att kunna nyttja materialet var man vill, när man vill, passar många av deltagarna. De har också uttryckt glädje över att de kan ta del av behandlingsmaterialet efteråt och har möjlighet att återvända till det om de skulle må sämre i framtiden igen.

Flera av de tidigare deltagarna uppger att det är en behandling som tar ganska mycket tid, men att insatsen är värt det och att de verkligen märkt en förbättring i sitt mående.

En del av de tidigare deltagarna har upplevt det som ansträngande att besvara de skattningsformulär som ingår i DANA-studien. Främst i början och i slutet av behandlingen får du besvara flera frågor om ditt mående och din livssituation. Att fylla i formulär är en del av studien och behandlingen dels för att vi ska säkerställa att behandlingen är rätt för dig och att den har den effekt som vi önskar. Du får även fylla i formulären för att vi inom DANA-studien vill kunna undersöka depression under graviditeten närmare. Om du upplever att formulären eller behandlingen i sig är krävande eller svår så kan du direkt vända dig till din behandlare för hjälp att komma vidare.

Jag är så glad att jag anmälde mig till IKBT via DANA-studien. Jag har verkligen fått bra hjälp, min behandlare gav ett så fint stöd och jag lärde mig nya sätt att hantera det jobbiga på. Tack vare DANA och det arbete som jag gjort kan jag nu se fram emot att bli mamma och jag mår bra.

Sara, tidigare deltagare i DANA-studien

DANA-behandlingen har inte bara hjälpt mig här och nu utan också gett mig verktyg som jag kan använda om jag skulle må dåligt igen.

Kerstin, tidigare deltagare i DANA-studien

Uppdaterad av:

josefinabrinkenius 2022-09-09