Mom2B

För dig som kommit från appen Mom2B

I Mom2B-appen fick du svara på en enkät (med namnet EPDS), som tyder på att du har depressiva symptom och att du kan vara hjälpt av att komma i kontakt med vården för en fördjupad bedömning och eventuell behandling. Vi är glada att du har tagit dig hit!

Här har du möjlighet att ta del av en psykologisk behandling för gravida med depression. Den har i tidigare studier visat sig kunna vara en bra hjälp för många.

Bedömningen och behandlingen ges inom ramen för en forskningsstudie, DANA-projektet. DANA genomförs på Konsultenheten vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, med lång erfarenhet av att ge vård till gravida med psykisk ohälsa, och görs i samarbete med Internetpsykiatrin och Karolinska Institutet. Alla i DANA är alltså både deltagare i forskning och patienter vid Konsultenheten. Just nu samarbetar vi med studien/appen Mom2B, genom att vi direkt tar emot de som där bedöms ha symptom på depression.

Behandlingen består av vägledd självhjälp och baseras på KBT och är speciellt utformad för gravida med depression. Den bedrivs över internet, där du får stöd av en psykolog med att gå igenom ett tio veckors självhjälpsprogram och aktivt jobba för att förändra ditt mående och din situation. Du kan alltså ta del av behandlingen oavsett var i landet du bor och på de tider som passar dig.

Innan behandlingen påbörjas görs en noggrann bedömning av vårdpersonal som tillsammans med dig tar ställning till om denna behandling är rätt för dig. Om så inte är fallet kommer du istället kunna få råd om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Här kan du anmäla dig direkt till att få en bedömning inför internet-behandling inom DANA-projektet!

Vill du först veta mer? Gå i så fall till DANA-projektets hemsida genom att klicka på någon av länkarna nedan.


Uppdaterad av:

dana 2022-10-05